ชินวัตร&จิราภา

                                                  



วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิชา การออกแบบสื่อดิจิทัล






1.สร้างโสเตอร์จากโปรแกรม canva






งานที่ 2 ส่งVDO คำขวัญ 







3.สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Canva.com







4. ทำรูปตัวเองเป็นตัวการ์ตูน animation





                







                        
         

ความคิดเห็น