ชินวัตร&จิราภา

                                                  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิชา การออกแบบสื่อดิจิทัล


1.สร้างโสเตอร์จากโปรแกรม canva


งานที่ 2 ส่งVDO คำขวัญ 3.สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Canva.com4. ทำรูปตัวเองเป็นตัวการ์ตูน animation

                                        
         

ความคิดเห็น